• 17c47e27d278411ef803613b3a424524
1

藏香 薰香粉 莲师驱秽 除障粉 家用拜佛 供佛供香 佛香天然藏香 100g 圆照藏香

Regular price
RM 11.90
Sale price
RM 11.90
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | NMS
Worldwide shipping
Secure payments | NMS
Secure payments
Fast Delivery | NMS
Fast Delivery
本香粉能遣除邪魔鬼魅诸障作祟及不净染污,清净去除家宅疾病障碍。每日于家宅,佛堂,坛城,办公室,或举办法会道场前,燃点熏闻,可清净去除一切不净之晦气。精进禅修更可以有助于气脈之通畅。外出参加婚丧嫁娶琐事,用此香熏自身,可以熏秽化净,逢凶化吉,自得无量殊胜功德利益。