• 864a257d7ec51432de00a413b22d92f9
  • sg-11134201-22100-l5q0k6cs1fiv92
  • 95e516d86c4d2ed5d2f31b8ee697066e
  • sg-11134201-22100-21iljxcs1fivf0
1

药师百药 开运熏香 随身包 單包 2g 方便好携帶~有护身符功能~随时做开运净化

Regular price
RM 4.50
Sale price
RM 4.50
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | NMS
Worldwide shipping
Secure payments | NMS
Secure payments
Fast Delivery | NMS
Fast Delivery
--供養諸佛、解脫憂苦--
--慈悲靈療、病障平緩--
 【藥師百藥淨香】
 為供養諸佛菩薩、天龍八部,令其歡悅而賜加持,尤其供養藥師如來、藥上菩薩、藥王菩薩及護法部眾。祈四部眾生修行福德圓滿長壽,遠離劫賊橫禍,脫離六道輪迴。
 
緣起: 2001年瘟疫將至的預言四起,法藏香雲因此而發心製作【藥師百藥淨香】,精選一百零
 
一種藥材,歷代大修行成就者大加持之藥師甘露。
 
於2003年ASRS來襲時,每日施行廣大藥師煙供期許疫情不再危害有情大眾,多年來仍然保持
 
著這樣的初衷,希望能給予十方三界眾生助益,祈願有情大眾健康平安。
 
 此香能滋潤五臟六腑、暢通氣脈,並使內五行五大及外五行五大協調,欲祈求藥師菩薩加持減少病苦者,或希望能調伏貪嗔癡煩惱三毒者,甚至是救度因受病苦而往生之親友,使其獲得藥師菩薩加持,解脫痛苦者,皆可供此香。
 
 【藥師百藥淨香】恭請具德上師真實證量之仁波切專修藥師法門七日加持,點滴皆為甘露,令藥師百藥淨香雖於世俗中製成,但卻可成就世間及出世間的殊勝妙法。
燃香所釋放的高能量磁場,能改善環境、感召菩薩及護法降臨護持, 對於受聞眾生,也能獲廣大利益。 
 
內容為煙供粉:一盒24包入,一包約3.7公克 
 
隨身包適用場合:平時出門上班上學、出遊、外宿、醫院探視朋友、捻香或是去磁場比較不好的地方。
 
隨身包使用方法:
行經磁場不好的地方、或旅行及洽公外宿時,可將平安隨行包,撕開外包裝(不必把香袋拿出來)隨身攜帶或置於車內,回家後或到了住宿的地方,再將內包裝撕開,倒出香末點燃薰香淨化,連身上所佩戴的佛珠飾品,也可同時淨化。
 平安隨身包共分三種:財神總集--開運招財、藥師百藥--消災納福、智慧蓮華--益智靜心。