• 2254df8800e77d96c780e19e96a5a7b5
1

勝妙甘露丸 甘露丸 此勝妙甘露丸,乃以大成就者聖物、舍利、諸珍貴妙品,經由諸多成就上師暨僧眾,以殊勝清淨力依不同法門修持持咒加持所煉製。

Regular price
RM 70.00
Sale price
RM 70.00
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | NMS
Worldwide shipping
Secure payments | NMS
Secure payments
Fast Delivery | NMS
Fast Delivery
每瓶重約15±2g
瓶身直徑約2cm、高約4cm,由於丈量方式的不同,因此尺寸可能有2%以內之誤差。
由於拍攝技術影響與顯示器色差,實際物品與網路商品顏色可能略有不同,將以實際出貨商品為準

【法藥的功德利益】 蘇曼噶旺仁波切 開示

在法藥裡面,一般所使用的草藥均屬於良性無毒的,同時法藥裡也包括有高僧聖人的聖物,如舍利子…等等。然後再由金剛上師與喇嘛們建壇修法,經由他們的三摩地加持力,將這些材料轉變為法藥,同時具備了甘露丸的特質。

蓮師曾說過:「法藥像證悟的種子,是對諸佛菩薩的無上供養。它可以消除惡業、疾病以及傷害我們的邪惡力量。若將法藥帶在身上,可以保護我們免於非人的傷害。如果取之燃燒,也能平服與消除某些邪靈障礙。任何建壇修法加持法藥之地,也會轉化成如同金剛乘二十四聖地那樣的神聖。」總之,法藥加持的修法有無盡數的功德。 *摘錄自:《佛子行三十七頌》寶鬘叢書.噶舉人法集.九
...

此勝妙甘露丸,乃以大成就者聖物、舍利、諸珍貴妙品,經由諸多成就上師暨僧眾,以殊勝清淨力依不同法門修持持咒加持所煉製。

◆如何使用本系列珍貴勝妙甘露丸(★★注意:請勿食用)
1.可放在舍利塔、淨盒中供養,或裝臟佛像時使用。
2.可置放在嘎烏中佩帶,獲得守護。
3.可使用於火供煙供中,上供十方諸佛菩薩、護法海會及一切聖眾。
4.可研磨成粉在下施煙供中使用,佈施予無量六道苦眾。
5.保存時,請避免潮濕。